Đóng

Chương Trình Đào Tạo

Chương trình đào tạo

SCE5

Lớp Juniors (7 – 12 tuổi)

Chứng chỉ Cambridge YLE Starters, Movers, và Flyers. Giáo trình trực quan kết hợp 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Các bé sẽ học […]
Xem thêm
SCE 11 - Ali

Học kèm Và Học Online

Học sinh có thể chọn việc học kèm riêng hoặc học online với giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt. Giờ học linh hoạt, […]
Xem thêm